Spojení se serverem vypršelo
Spojení se serverem vypršelo.
Vyhledávání :
Vyvěšeno odVyvěšeno doKategorie
 • Zvolte kategorii
 • Oznámení
 • Rozpočet
 • Usnesení Zastupitelstva
 • Záměr obce - majetek
 • Oznámení o konání Zastupitelstva
 • Pozemkové úpravy
 • Rozpočet a hospodaření obce
 • Návrh rozpočtu
 • Veřejná vyhláška
 • Tisková zpráva
 • Volby
 • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Informace z radnice
 • Zastupitelstvo
 • Nařízení Státní veterinární správy
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 • Výběrová řízení
 • Závěrečný účet
 • Doručení veřejnou vyhláškou
 • Nařízení obce s rozšířenou působností
 • Návrhy opatření obecné povahy
 • Nabídky
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Veřejné zakázky
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Petice
 • Dražební vyhlášky
 • Obecně závazná vyhláška
 • Dokumenty
 • Životní prostředí
 • Nařízení vlády České republiky
 • Zprávy
 • Oznámení o zahájení pozemkových úprav
 • Silniční správní úřad
 • Rozpočtová opatření
 • Výroční zpráva
 • Nařízení Správy KRNAP
 • Územní plán obce malá Úpa
 • Správní řízení
 • Zápisy z jednání Zastupitelstva
 • Vodné, stočné
 • Směrnice
 • Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
NázevPopis
11.11.201926.11.2019Záměr obce - majetekUpřesnění ZÁMĚRU č. 6/2019
Upřesnění ZÁMĚRU č. 6/2019 - propachtovat pozemky ve vlastnictví obce

11.11.201926.11.2019Záměr obce - majetekZÁMĚR č. 7/2019
ZÁMĚR č. 7/2019 - prodloužení doby nájmu pozemků ve vlastnictví obce

11.11.201929.11.2019Oznámení o konání Zastupitelstva9. Zasedání zastupitelstva obce
9. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek dne 29.11.2019 od 16:00 hodin ve 
SKiMU Sport Centrum, Horní Malá Úpa 130, 542 27 Malá Úpa

30.10.201926.11.2019Záměr obce - majetekZÁMĚR č. 6/2019
ZÁMĚR č. 6/2019 - propachtovat pozemky ve vlastnictví obce

14.10.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019

27.09.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019

27.09.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019

27.09.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 7/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019

24.09.201930.09.2022DokumentySmlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
VFP 1/2019
schváleno usnesením ZO č. 36/3/19 ze dne 05.03.2019

23.09.201931.12.2020RozpočetSvazek obcí Východní Krkonoše
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

20.09.201916.11.2019OznámeníČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

04.09.201931.12.2022Veřejná vyhláškaVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

22.05.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019

22.05.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 3/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019

22.05.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019

02.05.201931.12.2019OznámeníMěsto Svoboda nad Úpou
oznámení pro okolní obce - Opatření proti zneužívání odpadového hospodářství města

17.04.201929.04.2022DokumentyVěřejnoprávní smlouva
 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Město Svoboda nad Úpou

08.04.201931.12.2019Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019

05.04.201931.12.2022Veřejná vyhláškaVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona opatření obecné povahy - viz příloha.


15.02.201931.12.2019Výroční zprávaVýroční zpráva za rok 2018
dle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Detail záznamu

Přiložené el. dokumenty:
Stahování el. dokumentu

Verze 1.1.36  © Gordic spol. s r. o.