Spojení se serverem vypršelo
Spojení se serverem vypršelo.
Vyhledávání :
Vyvěšeno odVyvěšeno doKategorie
 • Zvolte kategorii
 • Oznámení
 • Rozpočet
 • Usnesení Zastupitelstva
 • Záměr obce - majetek
 • Oznámení o konání Zastupitelstva
 • Pozemkové úpravy
 • Rozpočet a hospodaření obce
 • Návrh rozpočtu
 • Veřejná vyhláška
 • Tisková zpráva
 • Volby
 • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Informace z radnice
 • Zastupitelstvo
 • Nařízení Státní veterinární správy
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 • Výběrová řízení
 • Závěrečný účet
 • Doručení veřejnou vyhláškou
 • Nařízení obce s rozšířenou působností
 • Návrhy opatření obecné povahy
 • Nabídky
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Veřejné zakázky
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Petice
 • Dražební vyhlášky
 • Obecně závazná vyhláška
 • Dokumenty
 • Životní prostředí
 • Nařízení vlády České republiky
 • Zprávy
 • Oznámení o zahájení pozemkových úprav
 • Silniční správní úřad
 • Rozpočtová opatření
 • Výroční zpráva
 • Nařízení Správy KRNAP
 • Územní plán obce malá Úpa
 • Správní řízení
 • Zápisy z jednání Zastupitelstva
 • Vodné, stočné
 • Směrnice
 • Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Krizová hlášení
 • Nařízení
NázevPopis
05.08.202004.09.2020Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetekZáměr č.70/2020 - darování pozemku v k.ú. Horní Malá Úpa a obci Malá Úpa
Záměr č.70/2020 - darování pozemku v k.ú. Horní Malá Úpa a obci Malá Úpa

03.08.202003.09.2020VolbyStanovení minimálního počtu členů OVK
Volby do zastupitelstev krajů - 2. a 3. října 2020

03.08.202003.09.2020VolbyStanovení minimálního počtu členů OVK
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2. a 3. října 2020

31.07.202031.12.2022Veřejná vyhláškaOpatření obecné povahy
opatření obecné povahy24.07.202015.09.2020RozpočetOznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2020v SOVK
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2020 SOVK

14.07.202030.09.2020Výběrová řízeníVeřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent hospodářsko - správního odboru I
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent hospodářsko - správního odboru I

29.06.202031.12.2020Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č.4/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020

26.06.202030.06.2021Rozpočet a hospodaření obceZávěrečný účet Obce Malá Úpa 2019
Závěrečný účet Obce Malá Úpa 2019
08.06.202031.12.2020Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č.03/2020
Rozpočtové opatření č.03/2020

04.06.202030.06.2021Závěrečný účetNávrh závěrečného účtu SOVK za rok 2019
Návrh ZÚ 2019 - Svazek obcí východních Krkonoš

01.06.202031.05.2023DokumentySmlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
VFP č.1/2020
schváleno usnesením ZO č.126/13/20 ze dne 07.05.2020

25.05.202031.05.2023DokumentyVeřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2020 - Město Svoboda nad Úpou

25.05.202031.05.2023DokumentyVeřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace - sociální služby DPS Svoboda na d Úpou,
Dodatek č.1 poskytnutí sociální služby


18.05.202031.12.2020Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č.02/2020
Rozpočtové opatření č.02/2020

06.05.202031.12.2020Krizová hlášeníSbírka zákonů ČR částka 82
Sbírka zákonů ČR částka 82

27.04.202031.12.2020Krizová hlášeníSbírka zákonů ČR částka 65
Sbírka zákonů ČR částka 65 - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID - 19

27.04.202031.12.2020Krizová hlášeníSbírka zákonů ČR částka 70
Sbírka zákonů ČR částka 70 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
20.04.202031.12.2020Krizová hlášeníUsnensení vlády ve sbírce zákonů ČR - částka 45
Usnensení vlády ve sbírce zákonů ČR - částka 45

20.04.202031.12.2020Krizová hlášeníTisková zpráva MŽP - ohlašovací povinnost, prominutí úkonů
Tisková zpráva MŽP - ohlašovací povinnost, prominutí úkonů


20.04.202031.12.2020Krizová hlášeníUsnensení vlády ve sbírce zákonů - částka 47
Usnensení vlády ve sbírce zákonů - částka 47

Detail záznamu

Přiložené el. dokumenty:
Stahování el. dokumentu

Verze 1.1.36  © Gordic spol. s r. o.