Spojení se serverem vypršelo
Spojení se serverem vypršelo.
Vyhledávání :
Vyvěšeno odVyvěšeno doKategorie
 • Zvolte kategorii
 • Oznámení
 • Rozpočet
 • Usnesení Zastupitelstva
 • Záměr obce - majetek
 • Oznámení o konání Zastupitelstva
 • Pozemkové úpravy
 • Rozpočet a hospodaření obce
 • Návrh rozpočtu
 • Veřejná vyhláška
 • Tisková zpráva
 • Volby
 • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Informace z radnice
 • Zastupitelstvo
 • Nařízení Státní veterinární správy
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 • Výběrová řízení
 • Závěrečný účet
 • Doručení veřejnou vyhláškou
 • Nařízení obce s rozšířenou působností
 • Návrhy opatření obecné povahy
 • Nabídky
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Veřejné zakázky
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Petice
 • Dražební vyhlášky
 • Obecně závazná vyhláška
 • Dokumenty
 • Životní prostředí
 • Nařízení vlády České republiky
 • Zprávy
 • Oznámení o zahájení pozemkových úprav
 • Silniční správní úřad
 • Rozpočtová opatření
 • Výroční zpráva
 • Nařízení Správy KRNAP
 • Územní plán obce malá Úpa
 • Správní řízení
 • Zápisy z jednání Zastupitelstva
 • Vodné, stočné
 • Směrnice
NázevPopis
13.08.201704.09.2017OznámeníZahájení zjišťovacího řízení
Výstavba rodinného domu na p.p.č. 88/1, Horní Malá Úpa

11.08.201721.08.2017OznámeníSmuteční oznámení
Smuteční oznámení

10.08.201725.08.2017OznámeníNařízení státní veterinární správy
Ukončení mimořádných veterinárních opatření

20.07.201719.08.2017OznámeníSběr a svoz objemného odpadu
V sobotu dne 19.8.2017 od 9 hod. bude proveden sběr a svoz objemného odpadu

04.07.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo: 8/2017
Rozpočtové opratření číslo: 8/2017

15.06.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo: 7/2017
Rozpočtové opatření číslo: 7/2017

15.06.201731.12.2017SměrniceSměrnice číslo 1/2017
Pravidla pro označování budov


05.06.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo: 6/2017
Rozpočtové opatření číslo. 6/2017

28.04.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření č.5/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017

10.04.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo: 3/2017
Rozpočtové Opatření číslo 3/2017

05.04.201706.04.2019Výroční zprávaVýroční zpráva za rok 2016
dle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

05.04.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo : 1/2017
Rozpočtové opatření číslo : 1/2017

05.04.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření číslo: 2/2017
Rozpočtové opatření číslo: 2/2017

05.04.201731.12.2017Rozpočtová opatřeníRozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017

29.03.201731.12.2027RozpočetZveřejňované dokumenty na Úřední desce
Zveřejňované dokumenty na úřední desce

27.03.201731.12.2017NabídkyPravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
Dodatek č.1 Pravidla pro přidělování bytů

08.03.201731.12.2017Rozpočet a hospodaření obceZáznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok
Zrušení položky 1351 a nahrazena položkou 1382

02.01.201731.12.2017Vodné, stočnéCeny vodného a stočného pro rok 2017
Vodné a stočné pro rok 2017

30.11.201631.12.2017RozpočetRozpočet obce Malá Úpa na rok 2017
Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2017

01.03.201631.03.2018Výroční zprávaVýroční zpráva za rok 2015
dle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Detail záznamu

Přiložené el. dokumenty:
Stahování el. dokumentu

Verze 1.1.9  © Gordic spol. s r. o.