Spojení se serverem vypršelo
Spojení se serverem vypršelo.
Vyhledávání :
Vyvěšeno odVyvěšeno doKategorie
 • Zvolte kategorii
 • Oznámení
 • Rozpočet
 • Usnesení Zastupitelstva
 • Záměr obce - majetek
 • Oznámení o konání Zastupitelstva
 • Pozemkové úpravy
 • Rozpočet a hospodaření obce
 • Návrh rozpočtu
 • Veřejná vyhláška
 • Tisková zpráva
 • Volby
 • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Informace z radnice
 • Zastupitelstvo
 • Nařízení Státní veterinární správy
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 • Výběrová řízení
 • Závěrečný účet
 • Doručení veřejnou vyhláškou
 • Nařízení obce s rozšířenou působností
 • Návrhy opatření obecné povahy
 • Nabídky
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Veřejné zakázky
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Petice
 • Dražební vyhlášky
 • Obecně závazná vyhláška
 • Dokumenty
 • Životní prostředí
 • Nařízení vlády České republiky
 • Zprávy
 • Oznámení o zahájení pozemkových úprav
 • Silniční správní úřad
 • Rozpočtová opatření
 • Výroční zpráva
 • Nařízení Správy KRNAP
 • Územní plán obce malá Úpa
 • Správní řízení
 • Zápisy z jednání Zastupitelstva
 • Vodné, stočné
 • Směrnice
NázevPopis
21.09.201807.10.2018Usnesení ZastupitelstvaUsnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Malá Úpa

21.09.201807.10.2018Veřejná vyhláškaopatření obecné povahy - „Žacléřská 70 MTB“
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


17.09.201803.10.2018Veřejná vyhláškaOznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

14.09.201806.10.2018VolbyOznámení o době a místě konání voleb
Volby do zastupitelstva Obce Malá Úpa

10.09.201816.11.2018OznámeníČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

07.09.201805.10.2018VolbyOznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby do zastupitelstva Obce Malá Úpa

03.09.201824.09.2018NabídkyOznámení o výběrovém řízení s aukcí HTU/022/2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí HTU/022/2018

11.07.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceOznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 

11.07.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018

02.07.201831.12.2018Výroční zprávaVÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
29.06.201831.12.2018RozpočetSvazek obcí Východní Krkonoše
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

26.06.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018

26.06.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018

26.06.201830.06.2019Rozpočet a hospodaření obceZávěrečný účet Obce Malá Úpa 2017
Závěrečný účet Obce Malá Úpa 2017


14.06.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018

09.05.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018

13.04.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018

23.03.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018

14.02.201831.12.2018RozpočetOZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

12.02.201831.12.2018OznámeníOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí HMÚ
v katastrálním území Horní Malá Úpa obce Malá Úpa bude dne 2.3.2018 zahájena revize katastru nemovitostí

Detail záznamu

Přiložené el. dokumenty:
Stahování el. dokumentu

Verze 1.1.13  © Gordic spol. s r. o.