Spojení se serverem vypršelo
Spojení se serverem vypršelo.
Vyhledávání :
Vyvěšeno odVyvěšeno doKategorie
 • Zvolte kategorii
 • Oznámení
 • Rozpočet
 • Usnesení Zastupitelstva
 • Záměr obce - majetek
 • Oznámení o konání Zastupitelstva
 • Pozemkové úpravy
 • Rozpočet a hospodaření obce
 • Návrh rozpočtu
 • Veřejná vyhláška
 • Tisková zpráva
 • Volby
 • Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • Informace z radnice
 • Zastupitelstvo
 • Nařízení Státní veterinární správy
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení
 • Výběrová řízení
 • Závěrečný účet
 • Doručení veřejnou vyhláškou
 • Nařízení obce s rozšířenou působností
 • Návrhy opatření obecné povahy
 • Nabídky
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Veřejné zakázky
 • Stavební řízení
 • Územní řízení
 • Petice
 • Dražební vyhlášky
 • Obecně závazná vyhláška
 • Dokumenty
 • Životní prostředí
 • Nařízení vlády České republiky
 • Zprávy
 • Oznámení o zahájení pozemkových úprav
 • Silniční správní úřad
 • Rozpočtová opatření
 • Výroční zpráva
 • Nařízení Správy KRNAP
 • Územní plán obce malá Úpa
 • Správní řízení
 • Zápisy z jednání Zastupitelstva
 • Vodné, stočné
 • Směrnice
NázevPopis
14.02.201802.03.2018Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)

14.02.201831.12.2018RozpočetOZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

12.02.201806.05.2018OznámeníSběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu
Sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu se bude konat v sobotu 5. května 2018 od 9 hodin

12.02.201831.12.2018OznámeníOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí HMÚ
v katastrálním území Horní Malá Úpa obce Malá Úpa bude dne 2.3.2018 zahájena revize katastru nemovitostí

12.02.201831.12.2018OznámeníOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí DMÚ
v katastrálním území Dolní Malá Úpa obce Malá Úpa bude dne 26.3.2018 zahájena revize katastru nemovitostí

12.02.201831.12.2018RozpočetNávrh rozpočtu Svazku obcí Východní Krkonoše na rok 2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí Východní Krkonoše na rok 2018


09.02.201822.02.2018OznámeníOznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou vyhlašuje výběrové řízení - Referent hospodářsko – správního odboru III

07.02.201811.03.2018NabídkyNabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

26.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceOznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 

26.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 22/2017
Rozpočtové opatření č. 22/2017

26.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 23/2017
Rozpočtové opatření č. 23/2017

26.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018

26.01.201831.12.2018Vodné, stočnéCeny vodného a stočného pro rok 2018
Vodné a stočné pro rok 2018

08.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceOznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 

08.01.201831.12.2018Rozpočet a hospodaření obceRozpočet obce Malá Úpa na rok 2018 - po paragrafech
Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2018 - po paragrafech

05.09.201730.06.2018Rozpočet a hospodaření obceZávěrečný účet obce Malá Úpa 2016
Závěrečný účet obce Malá Úpa 2016

04.09.201730.06.2022Rozpočet a hospodaření obceRozpočtový výhled obce Malé Úpy
Rozpočtový výhled obce Malé Úpy
s analýzou financí a ratingem - na roky 2017 až 2021

05.04.201706.04.2019Výroční zprávaVýroční zpráva za rok 2016
dle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

29.03.201731.12.2027Rozpočet a hospodaření obceZveřejňované dokumenty na Úřední desce
Zveřejňované dokumenty na úřední desce

01.03.201631.03.2018Výroční zprávaVýroční zpráva za rok 2015
dle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Detail záznamu

Přiložené el. dokumenty:
Stahování el. dokumentu

Verze 1.1.13  © Gordic spol. s r. o.